Telefoon:

Henk Houwink             : 0512  36 42 67


E-mail:

Algemene informatie

Afkondigingen   
                      
Persoonlijke email aan Henk Houwink

Mail aan de oudsten

Materiaal voor Reflector

Bestellen van DVD's

Website beheer
U kunt ons vinden aan de Kortelaan 1 in Surhuisterveen, Telefoon 0512 - 36 65 96


Postadres:

Post aan de gemeente kunt u sturen naar:  

t.a.v. Baptistengemeente "De Vluchtheuvel"
Postbus 28
9230 AA Surhuisterveen

Rekeningnummer

NL25RABO0157269973
Contact


: info@de-vluchtheuvel.nl

: afkondigingen@de-vluchtheuvel.nl

: hhouwink@de-vluchtheuvel.nl

: oudsten@de-vluchtheuvel.nl

: reflector@de-vluchtheuvel.nl

: bestelling@de-vluchtheuvel.nl

: webmaster@de-vluchtheuvel.nl