Diensten

Elke zondag komt de Gemeente om 9:30 uur bij elkaar. Regelmatig spreekt onze eigen voorganger
Henk Houwink, daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers. Tijdens de dienst is er voor de kinderen
van de basisschool zondagschool en is er een oppasdienst voor de allerkleinsten. De tieners van de
klassen 1 en 2 komen in keer in de twee weken bij elkaar bij de tienerdienst. Na elke dienst is er de
gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Op de pagina hiernaast vind je meer informatie over de verschillende  diensten in de gemeente. Zo
is er iedere vierde zondag van de maand een praise-avond. Deze avonden beginnen om 19.30 uur.
Tijdens deze avonden is er vaak wel iets bijzonders zoals: drama, dans of een stukje film o.i.d. Wij
zouden u graag ontmoeten op één van deze avonden.

Daarnaast worden er enkele keren per jaar specials georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de paas-,
pinkster-, en kerstspecials. De specials worden telkens op deze site aangekondigd.