Welkom
Nieuws
Oudstenraad

De gemeente wordt bestuurd door de Oudstenraad. De oudsten wijden zich aan de zorg voor de gemeente, in afhankelijkheid van het Hoofd, de Here Jezus Christus.

Gezamenlijk dragen zij voor de gehele gemeente de volgende verantwoordelijkheden:

    Zorg dragen voor de gemeente (1 Petr 5:1-3);
    Toezicht houden op de gemeente (Hand 20:28-31);
    Besturen van de gemeente (1 Tim 3:5).

In overeenstemming met geestelijke gaven die hij van de Heilige Geest heeft ontvangen (Rom 12:6-8) heeft iedere oudste zijn speciale aandachtsgebied.

De volgende aandachtsgebieden worden binnen de gemeente onderscheiden:

    Organisatie;
    Pastoraat;
    Jeugd en Kinderwerk;
    Onderwijs.