Welkom
Nieuws
Waar is God?

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan kunnen we onszelf afvragen of er een God is en als er één is, waar blijft Hij dan? Oorlog, honger, natuurrampen, haat, ziekte en pijn. Ga zo maar door. We worden dagelijks geconfronteerd met de harde realiteit van de wereld waarin wij leven.

Door alle ellende zouden we bijna de schoonheid van het natuur en het wonder van het leven om ons heen vergeten. De ontelbare sterren, de uitgestrekte oceanen, de onbeschrijfelijke vormen en kleuren van onze planeet. Ze wijzen naar een Maker. Ze zingen van een Schepper. Hij was er voor het begin, ongeschapen en ongeëvenaard, niet te begrijpen en niet te bevatten. Hij sprak één woord en er was Licht. Hij blies zijn adem in onze longen en gaf ons leven. Hij schiep de mens om met Hem in eenheid te leven en om te genieten van Zijn goedheid en liefde.

De wereld was mooi en volmaakt. Hoe kan het dan, dat daar zo weinig van over is? Omdat God er niet meer is of omdat Hij toch niet zo goed is? Nee, omdat wij er zelf voor hebben gekozen om zonder Hem te leven! We dachten het beter te weten en hebben God de rug toegekeerd en zijn onze eigen weg gegaan. We hebben gekozen voor een leven zonder zijn goedheid en liefde. We hebben gekozen om niet naar Hem te luisteren, maar naar een ander stem. Naar de stem van een leugenaar; de stem van de duivel. Alles wat God is, is hij niet en alles wat God heeft gemaakt, wil hij alleen maar vernietigen. Geen wonder dat de wereld er zo uit ziet.

Is er nog hoop voor ons? Ja, er is een weg terug naar God. Er is een licht in de duisternis. Zijn naam is Jezus!